УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про День Українського козацтва

 

            Враховуючи історичне значення і заслуги Українського козацтва у ствердженні державності та суттєвий внесок у сучасний процес державотворення, постановляю:

            Установити День Українського козацтва, який відзначати щорічно 14 жовтня – вдень свята Покрови Пречистої Богородиці.

           

Президент України                                     Л. КУЧМА

 

м. Київ, 7 серпня 1999 року

№ 966/99

 

 

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Координаційну раду з питань

розвитку Українського козацтва

 

            З метою організації взаємодії та координації діяльності органів державної влади і козацьких товариств щодо підтримки розвитку Українського козацтва постановляю:

1.   Утворити при Президентові Україні Координаційну раду з питань розвитку Українського козацтва.

2.   Призначити БІЛАСА Івана Григоровича головою Координаційної ради з питань розвитку Українського козацтва.

3.   Голові Координаційної ради подати у місячний строк проект Положення про Координаційну раду, зазначену у статті 1 цього Указу, та пропозиції щодо її складу.

 

Президент України                                            Л. КУЧМА

 

м. Київ, 7 серпня 1999 року

№ 966/99

 

 

СТАТУТ

УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

 

1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ,

ІДЕЙНІ ЗАСАДИ, МЕТА І ЗАВДАННЯ

 

1.1.      Українське козацтво – міжнародна національно-патріотична і оборонно-спортивна Всеукраїнська громадська організація козацтва України та української діаспори, спадкоємець і продовжувач ідейних, духовних і моральних засад українських козаків, їх духовних, культурних, організаційних, військово-патріотичних і господарських традицій.

Українське козацтво – правонаступник без винятку всіх історичних гілок українського козацтва, які стояли на державницьких, самостійницьких засадах відновлення незалежності та розбудови України, в т.ч. і війська Запорозького: як Низового, так і Гетьманського, Вільного козацтва України (Статут від 13 листопада 1917 р.) та Українського Вільного Козацтва (Статут 1974 р.).

            1.2. Українське козацтво об’єднує козаків, нащадків усіх гілок, напрямків і течій українського козацтва незалежно від місця їхнього проживання, громадян України та українців-громадян інших країн, які сповідують національну ідею та ідеологію Українського козацтва, практично працюючи на її реалізацію, відновлення і розвиток Українського  козацтва.

            1.3. Українське козацтво твориться із своїх членів – українських козаків. Українським козаком може бути лише той, хто готовий стати оборонцем, захисником і рятівником Українського народу, української мови, розвивати українську культуру й відповідати вимогам: український козак – душа правдива, справедлива і незрадлива.

 

            Гетьманом Українського козацтва, головою Координаційної ради з питань розвитку Українського козацтва при Президентові України є Іван Григорович Білас – гвардії генерал-лейтенант.

            На території Донецької області  здавна міститься Кальміуська паланка Українського козацтва – атаманом якої є Микола Миколайович Пантелюк.

 

            Згідно з Національною програмою відродження та розвитку Українського козацтва  на 2002-2005 р. намечені такі заходи, що співзвучні діяльности ДРВ МАНЕБ:

   У сфері створення, відродження, відновлення та охорони заповідних місць об’ектів Українського козацтва:

1. Вносити    в   установленому   порядку   пропозиції   щодо відновлення  історичних  назв  населених   пунктів,   місцевостей, об'єктів соціально-культурного та іншого призначення, пов'язаних з історією Українського козацтва.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські   державні  адміністрації, НАН України, Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва 2002-2004 роки

2. Створити реєстр об'єктів історико-архітектурної спадщини українського козацтва;  здійснити облік нерухомих пам'яток історії та культури, що перебувають під охороною  держави у сфері архітектурно-містобудівної спадщини регіонів України і пов'язані з історією Українського козацтва.

Мінкультури України, Рада міністрів Автономної  Республіки Крим,   обласні.   Київська та Севастопольська міські  державні адміністрації,  НАН  України   за участю   Українського  товариства охорони   пам'яток   історії   та культури.  Координаційна  рада  з питань   розвитку    Українського козацтва 2002-2005 роки

3.  Здійснювати    заходи    щодо   реставрації,   відбудови, використання  за  призначенням  та  охорони  пам'яток  історії   і  культури   Українського   козацтва.

Мінкультури, Мінекоресурсів України  за  участю  Українського товариства    охорони    пам'яток історії та культури, Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва

Постійно

 4. Розглянути  питання  щодо  створення  Пантеону  гетьманів України та Алеї слави Українського козацтва в місті Києві.

Координаційна рада    з    питань розвитку  Українського  козацтва, Мінкультури   України,   Київська міська  державна   адміністрація, НАН України 2002-2004 роки

5. Вивчити  можливість  надання  Українському козацтву права шефства над історичними  територіями  та  об'єктами:  о. Хортиця, Трахтемирів, Межигірський та Видубицький монастирі,  с. Германівка Київської області,  о.  Жуків на Дніпрі (м. Київ), Манявський скит (Івано-Франківська область).

Координаційна рада    з    питань розвитку  Українського  козацтва, Мінкультури,       Мінекоресурсів України, обласні. Київська міська державні адміністрації 2002-2003 роки

6. Упорядкувати могили і поховання,  споруди, пам'ятники, що пов'язані з історією Українського козацтва.

Координаційна рада    з    питань розвитку  Українського козацтва, Держбуд,   Мінкультури   України, Рада міністрів     Автономної Республіки Крим, обласні, Київська    та    Севастопольська міські державні адміністрації  за участю   Українського  товариства охорони   пам'яток   історії   та культури 2002-2005 роки

7. Розробити програму відродження та розвитку  національного заповідника Українського козацтва "Хортиця".

Мінкультури, НАН,  Мінекоресурсів України,    Запорізька    обласна державна           адміністрація, Координаційна рада з   питань розвитку Українського козацтва 2002 рік

8. Створити  меморіальний  комплекс  Гетьмана  України Івана Виговського в с. Вигові Житомирської області.

Житомирська обласна державна адміністрація. Координаційна рада з  питань  розвитку  Українського козацтва 2002-2004 роки

9. Упорядкувати території та відремонтувати будівлі колишніх Микитинської,  Підпільненської,  Чортомлицької,   Кам'янської та Олешківської січей,  Інгульської,  Прогнойської  та  Кінбурської-паланок.

Дніпропетровська,      Херсонська обласні  державні  адміністрації, Координаційна   рада з питань розвитку Українського козацтва 2002-2005 роки 

 

 

            У сфері природоохоронної діяльності:

1. Розробити  довгострокову  програму   охорони   місць   та об'єктів,  пов'язаних  з  історією Українського козацтва,  та план заходів зі співробитгицтва місцевих органів Міністерства  екології та природних ресурсів України з козацькими товариствами.

Мінекоресурсів України, Координаційна   рада   з   питань розвитку Українського козацтва 2002-2005 роки

2. Сприяти  створенню  в  областях  регіональних ландшафтних парків, пов'язаних з історією Українського козацтва.

Мінекоресурсів України, Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва 2002-2005 роки

 

3. Реставрувати в місті Батурині  будинок  Гетьмана  України К. Розумовського.

Держбуд України, Координаційна рада  з питань розвитку Українського козацтва 2002-2005 роки

4. Сприяти розробленню проектів і  побудові  пам'ятників гетьманам і полководцям Українського  війська,  кошовим  отаманам Запорізьких Січей, увічнити їх імена в топоніміці України.

Кабінет Міністрів України, Координаційна   рада з питань розвитку Українського козацтва

Постійно

5. Створити    козацький   молодіжний   історико-культурний природоохоронний центр "Бузове" на Кінбурнській  косі  Херсонської області.

Координаційна рада    з    питань розвитку Українського  козацтва, Мінекоресурсів           України, Херсонська обласна  державна адміністрація  2002-2005 роки

 

            Научно-технический центр Донбаского регионального отделения МАНЭБ (НТЦ ДРО МАНЭБ) является коммерческим предприятием, основная задача которого – реализация экологических  и других программ ДРО МАНЭБ, реализация потенциала коллективных членов МАНЭБ в конкретне программы, позволяющие финансировать различные программы и мероприятия, проводимые ДРО МАНЭБ.

            Информационно-аналитическая группа НТЦ ДРО МАНЭБ через Інтернет, средства массовой информации и т.д. сообщает о деятельности ДРО МАНЭБ, его программах, планах, семинарах, чтениях и т.д.

            Контактне телефоны: 332-79-81, 90-13-16